Regulaminy, cennik i polityka prywatności

Skocz do:
Prosimy o zapoznanie się definicjami, regulaminem dodawania ogłoszeń, polityką prywatności, oraz zasadami wysyłania newslettera serwisu Kaliszak.pl
Cennik ogłoszeń:
Za dodawanie, przedłużanie, zmianę treści, usuwanie ogłoszeń NIE są pobierane żadne opłaty - również od firm.
Opłaty pobieramy za wyróżnianie lub podbijanie ogłoszeń - a to jest dobrowolne.
Cennik wyróżnień:
Wyróżnianie ogłoszeń
Wyróżnienie ogłoszenia jest płatne i jest dobrowolne.
Aby wyróżnić ogłoszenie należy wysłać:
Otrzymany kod zwrotny wpisać w odpowiednie pole formularza - po tej operacji ogłoszenie zostanie wyświetlone w serwisie w formie wyróżnionej zgodnie z regulaminem wyróżniania ogłoszeń.
Reklamacje
W przypadku błędnego kodu SMS lub jego braku reklamacje prosimy składać na stronie: http://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html lub prosimy o kontakt z administracją serwisu Kaliszak.pl.
Data rozpoczęcia usługi wyróżniania SMS: 1 lipca 2013
Usługę SMS obsługuje firma: Larete Dariusz Husak, ul. Miłocińska 31/3, 35-232 Rzeszów, NIP: 517-008-98-69, REGON: 180271593
Cennik podbić:
Podbijanie ogłoszeń
Podbijanie ogłoszenia jest płatne i jest dobrowolne.
Aby podbić ogłoszenie należy albo:
wysłać SMS, a otrzymany kod zwrotny wpisać w odpowiednie pole formularza - po tej operacji ogłoszenie zostanie podbite zgodnie z regulaminem podbijania ogłoszeń.
dokonać przelewu, a ogłoszenie zostanie podbite po jego zaksięgowaniu zgodnie z regulaminem podbijania ogłoszeń.
Reklamacje
W przypadku błędnego kodu SMS lub jego braku reklamacje prosimy składać na stronie: http://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html lub prosimy o kontakt z administracją serwisu Kaliszak.pl.
Data rozpoczęcia usługi wyróżniania SMS: 1 lipca 2013
Usługę SMS obsługuje firma: Larete Dariusz Husak, ul. Miłocińska 31/3, 35-232 Rzeszów, NIP: 517-008-98-69, REGON: 180271593
Definicje:
 1. Ogłoszenie "Zwykłe" - ogłoszenie nie podlegające opłacie. Wyświetlane jest na okres wskazany przez użytkownika w wybranym dziale. Ogłoszenie wyświetlane pod ogłoszeniami wyróżnionymi, sortowane wg daty dodania (najnowsze ogłoszenia wyświetlane w liście ogłoszeń na górze).
 2. Ogłoszenie wyróżnione "Widoczne" - ogłoszenie podlegające opłacie wg "Cennika dodawania ogłoszeń". Ogłoszenie wyświetlane nad ogłoszeniami "Zwykłymi", a pod ogłoszeniami "Specjalnymi", sortowane wg daty wyróżnienia (najnowsze ogłoszenia wyświetlane w liście ogłoszeń na górze).
 3. Ogłoszenie wyróżnione "Specjalne" - ogłoszenie podlegające opłacie wg "Cennika dodawania ogłoszeń". Ogłoszenie wyświetlane nad ogłoszeniami "Zwykłymi" i "Widocznymi", a pod "Prestiżowymi", sortowane wg daty wyróżnienia (najnowsze ogłoszenia wyświetlane w liście ogłoszeń na górze).
 4. Ogłoszenie wyróżnione "Prestiżowe" - ogłoszenie podlegające opłacie wg "Cennika dodawania ogłoszeń". Ogłoszenie wyświetlane nad ogłoszeniami "Zwykłymi", "Widocznymi" i "Specjalnymi", sortowane wg daty wyróżnienia (najnowsze ogłoszenia wyświetlane w liście ogłoszeń na górze).
 5. Ogłoszenie wyróżnione "Galaktyczne" - ogłoszenie podlegające opłacie wg "Cennika dodawania ogłoszeń". Ogłoszenie wyświetlane nad ogłoszeniami "Zwykłymi", "Widocznymi", "Specjalnymi" i "Prestiżowymi", sortowane wg daty wyróżnienia (najnowsze ogłoszenia wyświetlane w liście ogłoszeń na górze).
 6. Ogłoszenie podbite - ogłoszenie przeniesione na początek listy ogłoszeń jakby było świeżo dodane lub wyróżnione.
 7. Czas emisji ogłoszenia - czas wskazany przez ogłoszeniodawcę, przez który ogłoszenie będzie wyświetlane w serwisie.
 8. Czas wyróżnienia - okres liczony od momentu wyróżnienia ogłoszenia do momentu przywrócenia go do formy ogłoszenia "Zwykłego" lub skasowania ogłoszenia. Jeżeli czas emisji ogłoszenia jest krótszy niż czas jego wyróżnienia, czas emisji ogłoszenia zostanie wydłużony o okres potrzebny do wyświetlenia ogłoszenia w formie wyróżnionej.
Regulamin dodawania ogłoszeń:
 1. Za dodanie, przedłużanie, zmianę ogłoszenia nie są pobierane żadne opłaty.
 2. Serwis Kaliszak.pl jest serwisem regionalnym preferującym ogłoszenia kierowane do mieszkańców miasta Kalisz lub woj. wielkopolskiego.
 3. Użytkownik publikuje w serwisie Kaliszak.pl wszelkie treści i materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność - serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały, treści i wiarygodność danych osobowych zamieszczonych przez użytkowników.
 4. Ogłoszenia mogą być zamieszczane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 5. Ogłoszeniodawca zapewnia, że podane przez niego treści i dane w ogłoszeniu nie będą nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, nie będą naruszać praw osób trzecich.
 6. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, kłamliwych i oczerniających, nawołujących do łamania prawa, przemocy, itp.
 7. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich działach stosownie do ich treści - w innym przypadku ogłoszenie zostanie usunięte bez powiadamiania autora ogłoszenia.
 8. Użytkownik może umieścić dowolną ilość ogłoszeń, jednakże to samo ogłoszenie można umieścić tylko raz. Powtórne zamieszczenie ogłoszenia może nastąpić po skasowaniu wcześniejszego, jednocześnie nie wcześniej niż po upływie 14 dni od jego dodania.
 9. Umieszczenie wielu ogłoszeń o tej samej lub podobnej treści w danym dziale lub w różnych działach spowoduje ich usunięcie.
 10. Publikując materiały, treści i dane osobowe użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie.
 11. Właściciel serwisu Kaliszak.pl zastrzega sobie prawo zawieszenia działania serwisu w dowolnym czasie i na dowolny okres.
 12. Właściciel serwisu Kaliszak.pl zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w działaniu serwisu.
 13. Właściciel serwisu Kaliszak.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści ogłoszeń bez podania przyczyny i bez powiadamiania autora ogłoszenia.
 14. Ogłoszenia nie spełniające wymogów Regulaminu dodawania ogłoszeń będą usuwane lub nie będą publikowane, bez powiadamiania autora ogłoszenia.
 15. Właściciel serwisu Kaliszak.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  • zachowanie osób umieszczających oferty w serwisie;
  • oferowane przez nich towary i usługi;
  • roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami serwisu;
  • zgodnością usług i towarów z opisem;
  • prawdziwość danych zawartych w ogłoszeniach.
 16. Ogłoszenie może zostać usunięte lub nie zostać zamieszczone gdy:
  • dotyczy programów partnerskich,
  • reklamuje inne strony/serwisy internetowe, blogi, fora, etc.,
  • oferuje produkty lub usługi sklepów internetowych lub aukji internetowych,
  • zawiera oferty pracy w internecie, e-marketing, mlm (multi level marketing - marketing wielopoziomowy), nakłania do wypełniania ankiet, wzięcia udziału w konkursach internetowych itp.,
  • dotyczy leków, paraleków, suplementów diety i medykamentów,
  • zawiera zdjęcia przedstawiające narządy płciowe, odkryte piersi lub inne obrazy mogące wywołać oburzenie lub niesmak,
  • zawiera oferty pracy w branży erotycznej,
  • zostanie uznane przez Administratora za SPAM lub za reklamę.
 17. Osoby i firmy łamiące regulamin mogą zostać pozbawione możliwości dodawania ogłoszeń do serwisu.
 18. Właściciel serwisu Kaliszak.pl zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników serwisu.
Regulamin wyróżniania ogłoszeń:
 1. Wyróżnienie ogłoszenia jest płatne i jest dobrowolne.
 2. Ogłoszenie wyróżnione musi spełniać zasady zawarte w "Regulaminie dodawania ogłoszeń" - ogłoszenie łamiące zasady "Regulaminu dodawania ogłoszeń" może zostać usunięte przez administratora - pieniądze nie są zwracane.
 3. Ogłoszenie wyróżnione będzie wyświetlane przez okres 30 kolejnych dni od momentu jego wyróżnienia. Jeżeli czas emisji ogłoszenia jest krótszy niż czas jego wyróżnienia, czas emisji ogłoszenia zostanie wydłużony o okres potrzebny do jego wyświetlenia w formie wyróżnionej.
 4. Ogłoszenie "Zwykłe" wyświetlane jest na czas emisji wskazany przez ogłoszeniodawcę przy dodawaniu ogłoszenia.
Anonse z kategorii "Ogłoszenia Towarzyskie":
 1. Ogłoszenie wyróżnione "Galaktyczne" promowane jest poprzez:
  • wyświetlanie na listach ogłoszeń w dziale "ogłoszenia Towarzyskie" i w potomnych, a w ogłoszeniach z ww. działu pod ich treścią,
  • wyświetlanie z max. 3 obrazkami na liście ogłoszeń,
  • wyświetlanie z widocznym linkiem do strony www,
  • wyświetlanie losowo w górnym pasku pod nagłówkiem tylko w tym dziale i działach potomnych,
  • wyróżnienie kolorem niebieskim,
  • wyświetlanie z większym obrazkiem,
  • prezentowanie przed ogłoszeniami "Prestiżowymi", "Specjalnymi" "Widocznymi" i "Zwykłymi",
  • wyświetlanie w wybranej kategorii z ogłoszeniami i kategoriach nadrzędnych (jeżeli takie istnieją),
 2. Ogłoszenie wyróżnione "Prestiżowe" promowane jest poprzez:
  • wyświetlanie losowo w górnym pasku pod nagłówkiem tylko w tym dziale i działach potomnych,
  • wyróżnienie kolorem czerwonym,
  • wyświetlanie z większym obrazkiem,
  • prezentowanie przed ogłoszeniami "Specjalnymi" "Widocznymi" i "Zwykłymi",
  • wyświetlanie w wybranej kategorii z ogłoszeniami i kategoriach nadrzędnych (jeżeli takie istnieją),
 3. Ogłoszenie wyróżnione "Specjalne" promowane jest poprzez:
  • wyróżnienie kolorem fioletowym,
  • wyświetlanie z większym obrazkiem,
  • prezentowanie przed ogłoszeniami "Widocznymi" i "Zwykłymi",
  • wyświetlanie w wybranej kategorii z ogłoszeniami i kategoriach nadrzędnych (jeżeli takie istnieją),
 4. Ogłoszenie wyróżnione "Widoczne" promowane jest poprzez:
  • wyróżnienie kolorem żółtym,
  • prezentowanie przed "Zwykłymi",
  • wyświetlanie w wybranej kategorii z ogłoszeniami i kategoriach nadrzędnych (jeżeli takie istnieją),
Ogłoszenia z pozostałych kategorii:
 1. Ogłoszenie wyróżnione "Galaktyczne" promowane jest poprzez:
  • wyświetlanie na listach ogłoszeń we wszystkich kategoriach za wyjątkiem kategorii "Ogłoszenia Towarzyskie", a w ogłoszeniach pod ich treścią za wyjątkiem kategorii "Ogłoszenia Towarzyskie",
  • wyświetlanie z max. 3 obrazkami na liście ogłoszeń,
  • wyświetlanie z widocznym linkiem do strony www,
  • wyświetlanie na stronie głównej w formie wyróżnionej (gdy ilość ogłoszeń wyróżnionych nie przekracza maksymalnej ilości ogłoszeń możliwych do wyświetlenia na tej stronie - gdy ilość ta zostanie przekroczona ogłoszenie będzie wyświetlać się na stronie następnej),
  • wyświetlanie losowo w górnym pasku pod nagłówkiem w całym serwisie (za wyjątkiem działu "Ogłoszenia towarzyskie") na stronach z ogłoszeniami,
  • wyróżnienie kolorem czerwonym,
  • prezentowanie przed ogłoszeniami "Prestiżowymi", "Specjalnymi" "Widocznymi" i "Zwykłymi",
  • wyświetlanie w wybranej kategorii z ogłoszeniami i kategoriach nadrzędnych (jeżeli takie istnieją),
  • brak wyświetlania reklam adsense w treści ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie wyróżnione "Prestiżowe" promowane jest poprzez:
  • wyświetlanie na stronie głównej w formie wyróżnionej (gdy ilość ogłoszeń wyróżnionych nie przekracza maksymalnej ilości ogłoszeń możliwych do wyświetlenia na tej stronie - gdy ilość ta zostanie przekroczona ogłoszenie będzie wyświetlać się na stronie następnej),
  • wyświetlanie losowo w górnym pasku pod nagłówkiem w całym serwisie (za wyjątkiem działu "Ogłoszenia towarzyskie") na stronach z ogłoszeniami,
  • wyróżnienie kolorem czerwonym,
  • prezentowanie przed ogłoszeniami "Specjalnymi" "Widocznymi" i "Zwykłymi",
  • wyświetlanie w wybranej kategorii z ogłoszeniami i kategoriach nadrzędnych (jeżeli takie istnieją),
  • brak wyświetlania reklam adsense w treści ogłoszenia.
 3. Ogłoszenie wyróżnione "Specjalne" promowane jest poprzez:
  • wyświetlanie na stronie głównej w formie wyróżnionej (gdy ilość ogłoszeń wyróżnionych nie przekracza maksymalnej ilości ogłoszeń możliwych do wyświetlenia na tej stronie - gdy ilość ta zostanie przekroczona ogłoszenie będzie wyświetlać się na stronie następnej),
  • wyróżnienie kolorem fioletowym,
  • prezentowanie przed ogłoszeniami "Widocznymi" i "Zwykłymi",
  • wyświetlanie w wybranej kategorii z ogłoszeniami i kategoriach nadrzędnych (jeżeli takie istnieją),
  • brak wyświetlania reklam adsense w treści ogłoszenia.
 4. Ogłoszenie wyróżnione "Widoczne" promowane jest poprzez:
  • wyróżnienie kolorem żółtym,
  • prezentowanie przed "Zwykłymi",
  • wyświetlanie w wybranej kategorii z ogłoszeniami i kategoriach nadrzędnych (jeżeli takie istnieją),
  • brak wyświetlania reklam adsense w treści ogłoszenia.
Regulamin podbijania ogłoszeń:
 1. Podbijanie ogłoszenia jest płatne i jest dobrowolne.
 2. Podbicie ogłoszenia zwykłego oznacza podniesienie jego pozycji wyświetlania na liście ogłoszeń jakby było świeżo dodane.
 3. Podbicie ogłoszenia promowanego oznacza podniesienie jego pozycji wyświetlania na liście ogłoszeń jakby było świeżo wyróżnione.
 4. Podbicie ogłoszenia nie przedłuża czasu jego emisji ani czasu jego wyróżnienia.
Regulamin druku ogłoszeń w gazetach:
Użytkownik korzystający z serwisu Kaliszak.pl i zlecający druk ogłoszeń w gazetach akceptuje zasady "Regulaminu druku ogłoszeń w gazetach" znajdujące się poniżej.
 1. Zlecenie wydruku ogłoszenia jak i wydruk ogłoszenia jest bezpłatne i jest dobrowolne.
 2. Serwis Kaliszak.pl nie gwarantuje iż przekazane do druku ogłoszenie zostanie wydrukowane - za wydruk ogłoszenia, formę i termin, lub brak druku, odpowiadają gazety.
 3. Zlecenia wydruku ogłoszeń dokonuje się przy dodaniu lub przy edycji ogłoszenia poprzez zaznaczenie potwierdzenia wydruku i akceptację regulaminu.
 4. Zlecenie druku ogłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualne skrócenie i publikację treści ogłoszenia oraz na przekazanie do gazet wymaganych danych osobowych i ich publiczne udostępnienie.
 5. Użytkownik zleca do druku wszelkie treści i materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Zlecenie druku może być dokonane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 7. Ogłoszeniodawca zapewnia, że podane przez niego treści i dane w ogłoszeniu nie będą nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, nie będą naruszać praw osób trzecich.
 8. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, kłamliwych i oczerniających, nawołujących do łamania prawa, przemocy, itp.
 9. Użytkownik może zlecić druk dowolnej ilość ogłoszeń.
 10. Właściciel serwisu Kaliszak.pl zastrzega sobie prawo zawieszenia działania usługi druku ogłoszeń w gazetach w dowolnym czasie i na dowolny okres.
Polityka prywatności:
Użytkownik korzystający z serwisu Kaliszak.pl akceptuje zasady Polityki Prywatności znajdujące się poniżej. Jeżeli Użytkownik nie zgadzasz się z którymkolwiek punktem, prosimy o niekorzystanie z serwisu Kaliszak.pl
 1. Administrator danych
  Administratorem danych osobowych jest Larete Dariusz Husak, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 6/8, 35-509 Rzeszów. Uwagi i pytanie proszę przesyłać na adres larete@larete.pl
 2. Dane osobowe
  Podanie danych osobowych w serwisie ograniczone jest do minimum niezbędnego do świadczenia usługi przez serwis i umożliwienia kontaktu między klientami i użytkownikami serwisu.
  Właściciel serwisu nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników serwisów Kaliszak.pl zgromadzonych podczas działania serwisu. Przekazanie danych może nastąpić tylko za zgodą użytkownika lub wydany na wniosek Policji, Prokuratury lub innych upowiażnionych do ich żądania organów.
  Przetwarzamy dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania celem obsługi płatności za usługi realizowane przez serwis Kaliszak.pl oraz wystawienia dokumentów fiskalnych.
  Przetwarzamy dane, o ile wyrażą na to Państwo zgodę, celem automatycznego profilowania reklam i przetwarzania danych statystycznych przez naszych zaufanych partnerów.
 3. Twoje prawa
  W stosunku do Twoich danych masz prawo do żądania:
  - dostępu do zbromadzonych Twoich danych osobowych,
  - sprostowania,
  - usunięcia,
  - ograniczenia ich przetwarzania,
  - bycia zapomnianym,
  - przeniesienia,
  - wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Uwagi i pytanie dotyczące Twoich danych proszę przesyłać do administratora danych.
 4. Jawne dane osobowe
  Dane osobowe oraz teleadresowe firm, instytucji i osób prywatnych, podawane przy dodawaniu ogłoszeń, są dostępne dla wszystkich użytkowników serwisu Kaliszak.pl ze względu na ofertowy charakter usługi. Użytkownik dodając ogłoszenia zgadza się na ich upublicznienie.
 5. Pliki cookies
  Informujemy, że Kaliszak.pl używa plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Używane są w celach:
  - świadczenia usług,
  - uwierzytelniania użytkownika,
  - serwowania reklam w tym spersonalizowanych,
  - zbierania danych statystycznych i tworzenia statystyk,
  - zbierania danych z ankiet.
  Pliki cookies mogą być zapisywane także przez Zaufanych partnerów.
  Korzystamy z 2 rodzajów plików:
  1. pliki cookies stałe - pozostające w urządzeniu końcowym do momentu usunięcia ich przez użytkownika,
  2. pliki cookies sesyjne - pliki tymczasowe, pozostające w urządzeniu końcowym do momentu zamknięcia oprogramowania służącego do przeglądania internetu.
  Usuwanie cookies
  Każde standardowe oprogramowanie służące do przeglądania stron www umożliwia ich usunięcie. W celu ich skasowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi programu, za pomocą którego przeglądają Państwo strony www. Informujemy, iż usunięcie lub blokowanie plików cookies może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie strony Kaliszak.pl lub całkowicie uniemożliwić jej działanie.
 6. Partnerzy zaufani
  Dane, o ile wyrażą Państwo na to zgodę, udostępniamy anonimowo zaufanym partnerom takim jak:
  - Facebook - z Polityką Prywatności Google można zapoznać się tutaj,
  - Netsprint S.A. - z Polityką Prywatności Netsprint S.A. można zapoznać się tutaj.
  - Google:
      - z Polityką Prywatności Google można zapoznać się tutaj,
      - dane Google Analytics usunąć tutaj,
      - wyłączyć poszczególnych partnerów google i wydawców reklamy behavioralnej możesz tutaj,
  Partnerzy zaufani Google:
  - Aarki
  - Adacado
  - Adara Media
  - AdClear
  - ADEX
  - Adform
  - Adikteev
  - AdLedge
  - Adloox
  - Adludio
  - AdMaxim
  - Admedo
  - Admetrics
  - Adobe Advertising Cloud
  - AdRoll, Inc.
  - AdTriba
  - advanced STORE GmbH
  - Adventori
  - advolution.control
  - affilinet
  - Akamai
  - Amazon
  - Amobee
  - Analights
  - AppLovin Corp.
  - AppNexus
  - Arrivalist
  - AudienceProject
  - Aunica
  - Avocet
  - Batch Media
  - BDSK Handels GmbH & Co. KG
  - Beeswax
  - Betgenius
  - Bidswitch
  - Blismedia
  - Bombora
  - Booking.com
  - C3 Metrics
  - Cablato
  - Celtra
  - Centro
  - Cint
  - Clinch
  - Cloud Technologies
  - Cloudflare
  - Commanders Act
  - comScore
  - Conversant/CJ Affiliate
  - Crimtan
  - Criteo
  - CUBED
  - DataXu
  - Delta Projects
  - Demandbase
  - DENTSU
  - Dentsu Aegis Network
  - Digiseg
  - DMA Institute
  - DoubleVerify
  - Dstillery
  - DTS
  - EASYmedia
  - eBay
  - ebuilders
  - Effinity
  - emetriq
  - Ensighten
  - Essens
  - ESV
  - Evidon
  - Exactag
  - Exponential
  - Facebook
  - Flashtalking
  - Fractional Media
  - FUSIO BY S4M
  - Gemius
  - GfK
  - GP One
  - GroupM
  - gskinner
  - Haensel AMS
  - Havas Media France - DBi
  - hurra.com
  - IBM
  - Ignition One
  - Impact
  - Index Exchange
  - Infectious Media
  - Innovid
  - Integral Ad Science
  - intelliAd
  - Interpublic Group
  - Jivox
  - Kantar
  - Kochava
  - LifeStreet
  - Liftoff
  - LiveRamp
  - Localsensor
  - LoopMe
  - Lotame
  - Macromill group
  - MainADV
  - Manage.com
  - Marketing Science Consulting Group, Inc.
  - MBR Targeting Gmbh
  - MediaMath
  - Meetrics
  - MindTake Research
  - Mobitrans
  - Mobpro
  - Moloco Ads
  - MSI-ACI
  - Nano Interactive
  - Navegg
  - Neodata Group
  - NEORY GmbH
  - Netflix
  - Netquest
  - Neuralone
  - Neustar
  - Nielsen
  - Nordic Factory Solutions AB
  - numberly
  - Oath
  - Objective Partners
  - Omnicom Media Group
  - On Device Research
  - OneTag
  - OpenX Technologies
  - Optomaton
  - Oracle Data Cloud
  - OTTO
  - PERMODO
  - Pixalate
  - Platform161
  - PMG
  - Protected Media
  - Publicis Groupe
  - PubMatic
  - PulsePoint
  - Quantcast
  - Rackspace
  - Rakuten Marketing
  - Refined Labs
  - Relay42
  - Remerge
  - Resonate
  - RevJet
  - RhythmOne LLC
  - RN SSI Group
  - Roq.ad
  - RTB House
  - Rubicon Project
  - Salesforce DMP
  - Scenestealer
  - Scoota
  - Seenthis
  - Semasio GmbH
  - SFR
  - Sift Media
  - Simpli.fi
  - Sizmek
  - Smaato
  - Smadex
  - Smart
  - Smartology
  - Sociomantic
  - Sojern
  - Sovrn
  - Spotad
  - SpotX
  - TabMo
  - Taboola
  - TACTIC™ Real-Time Marketing
  - Teads.TV
  - TEEMO
  - The Trade Desk
  - Tradedoubler
  - travel audience – An Amadeus Company
  - TreSensa
  - TripleLift
  - TruEffect
  - TrustArc
  - Turbobytes
  - UDG
  - usemax (Emego GmbH)
  - Videology
  - Vimeo
  - Virtual Minds
  - Vodafone GmbH
  - Waystack
  - Weborama
  - White Ops
  - Widespace
  - Yieldr
  - ZMS
 7. Wiadomości
  Kaliszak.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mail, których dane kontaktowe uzyskane zostały w wyniku działalności prowadzonej przez firmę. Należy przez to rozumieć wszelkie niezapowiedziane wcześniej informacje, które są jednak ściśle związane z działalnością serwisu Kaliszak.pl, np.: zmiany w serwisie, promocje, oferty reklamowe.
 8. Zgody
  Wyrażone przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych i przechowywanie cookie możesz zmienić tutaj.
Newsletter "Powiadamiacz"
Zamówienie newslettera
Prenumerata newslettera „Powiadamiacz” odbywa się poprzez:
 1. Podanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail, na który mają zostać wysłane wskazane informacje.
 2. Na wskazany w formularzu adres e-mail wysyłana jest wiadomość, zawierająca link aktywacyjny. Po kliknięciu na link aktywujący adres e-mail zostaje dodany do listy mailingowej.
Rezygnacja z newslettera
Rezygnacja z newslettera "Powiadamiacz" może być dokonana przez odbiorcę w dowolnym momencie. Odbywa się poprzez kliknięcie w link przesłany w newsletterze - adres e-mail zostaje usunięty z listy mailingowej.
Zgadzam się

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem RODO informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało i celach ich przetwarzania.
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i przez naszych "Zaufanych Partnerów" poprzez kliknięcie w guzik "zgadzam się".

Kto będzie administratorem Twoich danych? Administratorem danych będzie Larete Dariusz Husak, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 6/8, 35-232 Rzeszów jak również nasi "Zaufani Parnerzy" czyli podmioty, z którymi stale współpracujemy w celu świadczenia usług, wyświetlania reklam i zbierania danych statystycznych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jaki jest cel przetwarzania? Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania serwisu:
- Dane niezbędne do świadcznia usługi polegającej na dodaniu ogłoszenia, kontaktu z ogłoszeniodawcą,
- Dane niezbędne do obsługi płatności i wystawieniu faktur,
- Dane zapisywane w plikach cookies, pozwalające na personalizację reklam oraz analizowania ruchu na stronach i śledzenie użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo do żądania dostępu do zgromadzonych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do zapomnienia. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności.

Pliki cookies Pliki cookies możesz otrzymać od nas jak i od naszych Zaufanych Partnerów. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies otrzymanych od nas jak i naszych partnerów.

Wycofanie zgody Swoją zgodę możesz zawsze wycofać na stronach "Polityki prywatności", tam także znajdziesz listę "Partnerów zaufanych".

Wyrażenie Zgody Wyrażnie zgody na wskazane poniżej działania odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk "Zgadzam się" lub "Zagadzam się ✓" i zamknięcie okna.

>> Ustawienia zaawansowane <<

W poniższych ustawieniach mogą Państwo wybrać czy wyrażacie zgodę na instlowanie ciasteczek dostarczanych przez naszych partnerów i kod śledzenia.
Prosimy o wyrażenie zgody na świadczone przez nas i przez naszych partnerów.

Netsprint S.A. Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies przez Wydawcę i "Zaufanych partnerów". Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies, przez Wydawcę i Zaufanych partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom).

Adsense Korzystamy z Google Adsense. Jest to usługa, która wyświetla reklamy na naszych stronach. Reklamy mogą być emitowane jako spersonalizowane (dostosowane do Twoich zainteresowanań) jak i niespersonalizowane. Na te pierwsze musisz wyrazić zgodę, jeżeli się nie zgadzasz adsense wyświetli Ci reklamy losowe.

Zapisz ustawienia
Zgadzam się